Aktuality


Uzavření provozoven o Vánocích

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit na uzavření obou provozoven v průběhu vánočních svátků. Provozovny budou opět otevřeny od 7. 1. 2019 dle obvyklé otevírací doby. Přejeme Vám klidné Vánoce a těšíme se na další spolupráci v roce 2019.


Omezení provozu prodejny v Nuslích

Vážení zákazníci,
z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů v Křesomyslově ulici bude prodejna v pondělí 20.8.2018 po celý den uzavřena a v úterý 21.8.2018 bude otevřena pouze do 14 hodin.
Za vzniklé potíže se Vám omlouváme.


30 let na českém trhu

Dne 13. června to bylo přesně 30 let, co Tomáš Kaltmeyer obdržel povolení Národního výboru k poskytování zámečnických služeb. Tímto datem začíná historie firmy Kaltmeyer, která dnes zaujímá významné postavení na trhu v České republice v oboru mechanických a mechatronických systémů kontroly vstupu.

V tomto specifickém oboru, kde i v Německu nebo Švýcarsku nejlepší realizační firmy zaměstnávají pouze pár desítek zaměstnanců a přesto jsou významnými obchodními partnery výrobců výše uvedených systémů. Výrobci si totiž již dávno uvědomili, že vyrobit však ještě nemusí znamenat plně uspokojit potřebu zákazníka tj. zvolit optimální řešení, spolehlivě nainstalovat a dlouhodobě servisovat. Právě v těchto činnostech při permanentním kontaktu s koncovým zákazníkem malé flexibilní firmy dokáží často překonat daleko větší společnosti, které jsou zaměřeny především na výrobu. Malé firmy rovněž nalézají a zavádějí nová řešení, která zvyšují užitek pro zákazníka. Tuto přednost velké společnosti v našem oboru obtížně dohánějí. Výsledky naší práce jsou snad dostatečným důkazem, že jsme se zařadili do vybrané společnosti firem, které jsou flexibilní a progresivní v zavádění nových řešení.

Další generace Kaltmeyerů – synové Viktor a Jan již několik let přinášejí „svěží vítr“ do firmy mimo jiné zaváděním elektronických systémů, které dnes tvoří více jak polovinu našeho obratu. Současný věkový průměr ve firmě 37 let kazí zakladatel Tomáš Kaltmeyer a pár zkušených zaměstnanců.

V loňském roce jsme završili naše dlouhodobé úsilí v oblasti řízení kvality firemních procesů certifikací ISO 9001 částečně i jako reakce nejenom ve veřejných zakázkách na stále zuřící cenové války a používání alibistického kritéria „nejnižší nabídkové ceny". Tento milník na počátku 4. dekády života firmy Kaltmeyer ukazuje, že naší prioritou je úroveň poskytovaných služeb, jejichž základ lze hledat právě v kvalitních firemních procesech.

Touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za projevenou důvěru, která je v oboru uzamykacích systémů velice důležitá a těšíme se na spolupráci v dalších letech.


Nové webové stránky

Vážení zákazníci,
Dovolujeme si Vás informovat o spuštění nových webových stránek.

Budeme velmi rádi, pokud nás informujete o nepřesnostech nebo postřezích k doplnění, zlepšení a zjednodušení a to prostřednictvím emailové zprávy na adresu jan.kaltmeyer@kaltmeyer.cz


10 let Webového objednávkového systému

Je to již 10 let od spuštění našeho objednávkového systému - WOS@ pro servis zařízení generálního klíče. Dost dlouhá doba na to aby i ti zákazníci, kteří objednávají jen velmi zřídka další klíče a vložky pro jejich klíčový systém mohli ocenit nesporné výhody WOS oproti klasickým objednávkám emailem nebo telefonicky. Již dávno naši zákazníci, kteří WOS používají (v současnosti více než 50% všech servisních objednávek pro ZGK) nemusí čelit pochybnostem, zda vše potřebné bylo v objednávce uvedeno, zda objednávka emailem „nespadla“ do spamu, zda při telefonické objednávce nedošlo k přeřeknutí resp. přeslechnutí a chybnému zápisu objednávky. Od konce roku 2010 jsme rozšířili WOS i o servisní objednávky „čipových“ systémů. Nicméně je vhodné si připomenout základní pravidla a rytmus zpracování Vašich objednávek.


  1. Objednávky běžného servisu* ZGK došlé v pracovní den do 9:30 jsou připraveny k vyzvednutí již od 13:00 v obou provozovnách** jak v Modřanech, tak i v Nuslích.
  2. Objednávky běžného servisu* ZGK došlé v pracovní den mezi 9:31 a 13:00 jsou připraveny k vyzvednutí až následující pracovní den od 9:30 v Modřanech nebo v Nuslích od 13:00 hodin Z uvedeného současně také vyplývá, že objednávky zaslané po 13 hod budou zpracovávány, až následující pracovní den viz bod A. Nejdelší možný termín je 24 hodin nejkratší naopak 3,5 hod od Vašeho zápisu objednávky.
  3. Objednávky nových čipů a rušení čipů ztracených došlé do 11:00 jsou připraveny k vyzvednutí již od 15-17 (pátek do 15:45) v Modřanech nebo následující den od 9 hod v Nuslích.
  4. Objednávky nových čipů a rušení čipů ztracených došlé po 11:00 jsou zpracovávány až následující pracovní den dle bodu A. Zde je nejdelší možný termín 27 hod, nejkratší pak 2 hod. od Vašeho zápisu objednávky.
  5. Expresní vyřízení objednávky je možné po předchozí konzultaci se zakázkovým odd.
  6. Objednávky doručované poštou jsou odesílány v úterý a čtvrtek.

Každá zakázka prochází dvoustupňovou výstupní kontrolou dle interní směrnice tvořené s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001:2016. Případné neshody s Vaší objednávkou prosím hlaste neprodleně na info@kaltmeyer.cz nebo SMS na 602 23 97 33.

Víme, že je stále co zlepšovat a že zkvalitňování poskytovaných služeb je nekončící proces. Proto přivítáme veškeré podněty, připomínky a doporučení. Jen tak máme k dispozici zpětnou vazbu a jsme schopni následně zdokonalit procesy a vyladit i zdánlivé detaily, které ve finále rozhodují, zda poskytované služby splní Vaše očekávání.

*běžným servisem se rozumí klíče do cca 20ks nebo vložky do 5ks stávajících pozic klíčového plánu. Požadavky nad rámec stávajících pozic (tzv. dodělávky) není vhodné objednávat přes WOS, ale raději přímo kontaktovat zakázkové odd. (602 23 97 34) a domluvit postup dle rozsahu „dodělávky“.
**u objednávek zpracovávaných v pátek dle bodu A je zakázka k vyzvednutí od 13 do 15:45 v Modřanech nebo až po víkendu od 9 hod v Nuslích


Projekt Safe For Bike

S přicházejícím jarem startuje náš projekt Safe For Bike (SFB) s cílem přispět ke zlepšení uložení kol v bytových domech. Stále se rozvíjející cyklistika v ČR s sebou také nese, zdánlivě okrajové, problémy s parkováním kol. Tradiční společné kolárny resp. kočárkárny jsou z pochopitelných důvodů většinou využívány pro uložení pouze bezcenných kol a dětských kočárků. Cenná kola a elektrokola pak překáží v předsíních bytů.


Využili jsme mnohaleté zkušenosti v našem oboru „zamykání“, znalost cyklistického prostředí, čímž vznikl podnikatelský nápad „ INTELIGENTNÍ KOLÁRNY“ pro bytové domy. Chystá se i provedení pro venkovní prostředí k výletním restauracím, hotelům a dalším cílovým místům cyklistů. Nyní probíhá vývoj a po nezbytném testování bude k dispozici pro první zájemce, předpokládáme již koncem roku 2017

My jsme se v našem projektu zaměřili na dobu, kdy naleštěný (někdy i zablácený) krasavec nemá v sedle svého majitele. V tu chvíli je kolo pro své specifické vlastnosti vystaveno nebezpečí zcizení v lepším případě „pouze“ některých jeho částí (kola, sedla, pedály atd.). Proto by i zde mělo platit, že cenné věci patří do trezorů. Kola i elektrokola v SFB budou jako v trezoru.

Již nyní je k dispozici na naší prodejně samostatný „trezor na kola“ s možností modulárního tvoření sestav jako již existující alternativa inteligentní – poloautomatické, vysoce bezpečné kolárny SFB. Předpokládaná cena SFB pro vnitřní umístění bude v závislosti na využití 1-3 stěn domu a kapacity SFB (24-32 kol) začínat na cca 400 tis. Kč bez DPH resp. 15 - 20 tis pro uložení jednoho jízdního kola. Jedna z hlavních výhod je těžko překonatelných 1,2m² pro pohodlné a přitom bezpečné uložení jednoho kola.

S nadcházející cyklistickou sezonou přejeme cyklistům mnoho radosti z pohybu v sedle svého kola a naopak málo defektů, deštivých kilometrů a minimum obav ze zcizení jejich kola. Věříme, že ta příští v roce 2018 bude i ve znamení uvedení na trh moderního parkování jízdních kol. Jak doma tak i v dalších cílových místech.


Certifikát ISO 9001

Od května 2017 se společnost Kaltmeyer s.r.o. zařadila mezi 10 tis. společností v ČR, které završují svoje úsilí řízení kvality certifikací dle ISO 9001 a tím podávají důkaz o tom, že jejich systém řízení kvality produktů, poskytovaných služeb a firemních procesů snese srovnání se standardizovanými normami.Shrnutí roku 2016

Uplynulý rok lze charakterizovat slovy: významné změny, TOP zakázky, nové sídlo, povzbudivé výsledky a velké výzvy pro další roky. Hmatatelný posun nepřichází sám od sebe, ale je za ním doslova tisíce hodin tvořivé i trpělivé práce. Generační obměna pracovníků byla úspěšně v uplynulém roce dokončena. Nyní náš tým s věkovým průměrem 36 let vhodně kombinuje zkušenost s elánem „mladíků“, kteří se rychle zaškolují, nezatíženi špatnými návyky z předchozích zaměstnání. Heslo současnosti by mohlo znít velmi stručně- efektivnost. Sledované výnosy na odpracovanou hodinu jsou jednoduchým a průkazným měřítkem výkonnosti naší firmy. To že se nám zvýšil tento ukazatel za posledních 10 let o 50 % na dnešních cca 1150Kč, nebylo způsobeno rozhodně vyššími prodejními cenami, ale právě vyšší efektivností firmy.


Naši radost z práce, která prokazatelně přináší našim zákazníkům užitek, kazí posbírané „střípky zjištění“, které vytvořili během skončeného roku smutný obraz o nekalých praktikách některých společností v našem oboru, které i takto usilují o zakázky. Praktiky, které jsou za hranicí etiky a balancující na hraně zákona přináší často alibismus zadavatelů v podobě kritéria nejnižší nabídkové ceny. Zadavatelé, kteří si nekomplikují život kvalitativními kritérii výběru, pak nemohou dostat inovativní řešení kontroly vstupu a špičkové služby. Zatím to bohužel nevypadá, že nový ZVZ platný od 1.10.2016 něco zásadně změnil.

Nemá význam hodnotit obchodní strategie těch firem co v našem oboru „uzamykacích systémů“ považují cenové podbízení za nejvhodnější způsob, jak získat zákazníka. Těm firmám, co se chtějí cenovým válkám přizpůsobit, zákonitě pak chybí zdroje pro rozvoj a pro kvalitní (tzn. i dobře ohodnocené) zaměstnance. Takový způsob cenové politiky je ekonomická sebevražda s pomalou smrtí.

Výsledky naší firmy za poslední roky s průměrným 20% nárůstem obratu jsou pak důkazem, že existují cesty, kde může být spokojen zákazník, výrobce i realizátor zakázky (dodavatel). Mezi našimi top 20 odběrateli za rok 2016 je 90 % konečných zákazníků, kteří dávají přednost vyšší přidané hodnotě, důvěřují doporučením našich stávajících zákazníků a nehodnotí pouze podle nejnižší ceny. Proto logicky subjekty, kde musí vypisovat veřejné zakázky na „generální klíče“ nemohou figurovat mezi našimi významnými zakázkami posledních let.
Vážíme si toho, že naši zákazníci oceňují náš přístup, nové služby i patentově chráněná řešení, která v konečném důsledku snižují náklady životního cyklu uzamykacích systémů.

Rovněž se v uplynulém roce potvrdily měnící se trendy v oblasti zamykání, nyní již z celkového objemu zakázek 2/5 obsahují jako identifikační medium – transpondér (přívěšek nebo kartu) s čipem. Rozhodně to však neznamená, že je klasickým klíčům odzvoněno.

Den 1.2.2017, kdy nám byl udělen patent č. 306574, považujeme za milník ve standardech systémů generálních klíčů, avšak do jaké míry ovlivní trh „ generálních klíčů“ v ČR je pro nás velkou výzvou do dalších let.

Pro rok 2017 připravujeme nový projekt pro bydlící v bytových domech SAFE FOR BIKE, kde (konečně) spojíme znalosti s přístupovými systémy se znalostmi ze sportovního světa. Věříme, že nabídneme nadmíru užitečné řešení pro širokou skupinu lidí, kteří využívají jízdní kolo ke sportu, rekreaci i jako dopravní prostředek. Z vlastní zkušenosti víme, že najít vhodné místo pro uložení jízdních kol v bytovém domě je vskutku problematické.

Na závěr bych rád připojil přání pro rok 2017. Vše dělejme s chutí, zaujetím a poctivě. To platí jak v práci i tak doma, věřte, že na výsledku je to znát.

Tomáš Kaltmeyer


Změna koncepce provozu firmy

Vážení zákazníci,
z důvodu nutného rozšíření kapacity a snahy o permanentní zlepšování poskytovaných služeb jsme se rozhodli zásadním způsobem změnit koncepci provozu firmy.


Zakázkové a obchodní oddělení bude sídlit od 7.11.2016 na adrese Na Floře 4, Praha 12 - Modřany. Na adrese současné provozovny bude vybudována specializovaná prodejna, kde Vám vedle obvyklých služeb (příjem a výdej zakázek) nabídneme nový sortiment produktů od renomovaných výrobců.

V nejbližších dnech se v sekci "Kontakty" se dozvíte otevírací dobu obou provozoven.
Věříme, že tato změna bude pro všechny přínosem i jasným signálem, že se naše společnost vydala cestou vyšší kvality nabídky i úrovně poskytovaných služeb.Nový informační systém

Po náročné pětiměsíční přípravě přecházíme 3.10.2016 na nový informační systém. Předem se omlouváme za možná zdržení (1-2 dny) u servisních zakázek v 1. polovině října.
Jsme přesvědčeni, že se tato relativně finančně náročná investice do HW i SW vrátí v podobě kvalitnějšího zpracování Vašich zakázek.
O dalších důležitých změnách, které budou uskutečněny v následujících měsících, vedoucích k rozvoji společnosti Kaltmeyer s.r.o., Vás budeme včas informovat.