Historie

Historie firmy Kaltmeyer

2018Dali jsme si dárek k výročí 30 let od založení firmy v podobě moderního interiéru prodejny v Nuslích.
2017 Ve firmě úspěšně proběhla certifikace systémů řízení kvality dle ISO 9001:2016.
2016 Nový informační systém (Helios) a nové sídlo v Modřanech vytváří podmínky pro další zkvalitnění našich služeb, 80% zvýšení obratu za poslední 4 roky ukazuje na nezbytnost uskutečnění těchto investic.
2015 Potvrzení růstu v mechatronických zakázkách (nyní tvoří 2/5 z ročního obratu firmy). Nyní je přes 1000 dveří převážně v Praze ovládáno našimi čipy.
2014 Po 22 letech jsme se přestěhovali do nových prostor. Další obchodně úspěšný rok potvrdil správnost cesty stálých inovací služeb a vyššího užitku pro konečné zákazníky.
2013 Cestu nepřetržitých inovací služeb, které doplňují prověřené výrobky koncernu Kaba, završuje „2. život jednotlivých klíčů“ - unikátní způsob obnovy bezpečnosti systémů generálních klíčů.
2012 Zavedení nového systematického Programu údržby® pro frekventované vstupy bytových domů, který navazuje na úspěch „chytrých klik“.
2011 Licence na nejmodernější RFID produkty Kaba Evolo.
Firmu postupně posilují oba synové (r.n. 1992 a 1996) zakladatele a přináší tak novou perspektivu rodinné firmě.
2010 Oficiální návštěva v sídle koncernu Kaba ve Wetzikonu a navázání spolupráce s renomovanou firmou Fand AG z Winterthuru předznamenává zatím rekordní objem nákupu od koncernu Kaba, zejména díky produktu Elolegic.
2009 Nová licence na systém frézovaného klíče pExtra
2008 Výrazný nárůst poptávky po mechatronických přístupových systémech
Zahájení ostrého provozu webového objednacího systému WOS@
2005 - 2007 Vývoj dalších SW produktů pro zefektivnění tvorby a servisu klíčových systémů.
Realizace rozsahem i významem mimořádných zakázek s maximální podporou koncernu KABA v duchu nových strategií koncernu v ČR.
Nové mechatronické produkty "rodiny" ELOLEGIC na českém trhu.
2004 Přerušení spolupráce s FAB a.s. pro střety zájmu a nevyjasněné otázky působení na trhu.
Zahájena úzká spolupráce s renomovanými výrobci dveří.
Vytvořena komplexní nabídka řešení vstupů bytových domů.
2003 První dodávky samozamykacích zámků pro vstupy bytových domů.
2002 Rekonstrukce provozovny v Nuslích.
Zásadní změna obchodní strategie firmy - orientace na konečné zákazníky.
2001 První zakázka s mechatronickou vložkou KABA Elolegic v postsocialistických zemích.
Řada významných realizací uzamykacích systémů.
Po 10 !? letech obnovení spolupráce s akciovou společností FAB.
2000 Dokončení vývoje a uvedení do provozu SW pro řízení obchodních případů, inovace služeb pro zvýšení užitné hodnoty uzamykacích systémů.
1999 Udělena koncese k provozování technických služeb k ochraně majetku a osob.
Vývoj SW pro tvorbu a realizaci uzamykacích systémů.
1998 Licenční smlouva Kaba Modular (první ve Střední a Východní Evropě).
Instalován vlastní SW pro řízení toku materiálu.
1997 Spojení firem KABA a GEGE a z toho vyplývající rozšíření naší nabídky o produkty špičkové technické úrovně, rok významných zakázek již z materiálu GEGE.
Vyroben 1000. uzamykací systém (zařízení generálního klíče).
1996 Licenční smlouva s předním evropským výrobcem zámkové techniky Grundman (GEGE).
Zahájení provozu výrobního střediska u Českých Budějovic.
Zahájení výroby z nového kvalitativně vysšího materiálu GEGE AP - 2000.
Výrazný podíl v segmentu trhu stavebních vložek pro výrobce plastových dveří.
1995 Další upevňování pozice na českém trhu, pravidelné realizace zakázek pro největší stavební firmy u nás, zahájení projektů k zefektivnění řízení toku materiálu a zakázek.
1994 Kompletace z komponentů další italské továrny Corbin patřící koncernu Black and Decker.
1. účast na veletrhu.
Realizace doposud největší zakázky pro Veletržní palác. Firma dosáhla hranice obratu 10 mil. a má již 10 zaměstnanců.
1993 Zahájena výroba zámkových sestav z komponentů zahraničního výrobce Cisa.
1992 Otevřena provozovna v Praze Nuslích. Firma má za sebou již několik významných zakázek i pro objekty státní správy.
1991 V Železářství u Rotta zřízen "Společný servis FAB Orlické strojírny a firmy Kaltmeyer".
1990 První zakázky generálního klíče a výrazný nárůst poptávky po našich produktech a službách z celého tehdejšího Československa.
1989 V počátku rodinná firma orientovaná především na jednoduché sestavy vložek a visacích zámků z materiálů tradičního českého výrobce FAB.
1988 Obdržení "povolení ONV" k provozování speciálních zámečnických služeb.